zondag 20 mei 2007

Welkom op onze site

Als opdracht voor het vak Trends krijgen alle projectgroepen verschillende onderwerpen. Hier wordt onderzoek naar gedaan op het gebied van trends. Naar aanleiding van deze trends zal een product of dienst gecreëerd worden. Dit symposium is primair voor de medestudenten en de secundaire doelgroep is het bedrijfsleven. Om voor deze doelgroepen het onderzoek bekend te maken zullen stagebegeleiders uitgenodigd worden om de presentatie bij te wonen.
Het onderzoeksgebied wordt toegewezen door de docent. Binnen dit onderzoeksgebied is het de bedoeling een trend te onderzoeken. Het proces wordt op een webblog bijgehouden, zodat alle ideeën ook regelmatig bekeken en beoordeeld worden. Na de analyse van de resultaten van het onderzoek ontwerpt onze projectgroep een product of dienst. Het onderzoek wordt afgesloten met een presentatie voor de medestudenten en stagebegeleiders. Bij een geslaagd onderzoek wordt het verslag afgerond met een geschreven artikel over de presentatie

Met vriendelijke groet,

Caroline Bajetto, Nabil Boufarra, Brigiite Burger, Sander Vonk en Mandy Plugge