zondag 20 mei 2007

Marokkaanse rituelen


Rituelen bij overlijden in Nederland
Als de overledene een natuurlijke dood is gestorven dan wordt hij of zij gewassen. Dit gebeurt door mannen als de overledene is en als het een vrouw wordt zij gewassen door vrouwen. Na de wassing wordt de overledene in een kist naar de moskee gebracht. Daar wordt voor diegene gebeden. Tijdens het gebed wordt het allerbeste gewenst voor de overledene in zijn leven na de dood. Daarnaast worden de nabestaanden gecondoleerd en getroost. Daarna gaat de kist met de overledene naar een Islamitisch centrum in Utrecht. Daar wordt de kist volgens bepaalde richtlijnen die in de Nederlandse wetgeving zijn vastgesteld afgesloten. De overledene wordt dan in een koelkast bewaard, totdat het vliegtuig vertrekt. Als de overledene in Marokko aankomt, wordt hij of zij direct begraven.
De nabestaanden geven ter nagedachtenis een herdenkingsfeestje. Dit gebeurt in het begin jaarlijks tot dat weer een naaste familielid overlijdt.


Rituele bij overlijden in Marokko
Als iemand overlijdt in Marokko moet diegene binnen 10 uur begraven worden. Tenzij er sprake is van moord of iets dergelijk dan mag het lijk twee tot drie dagen worden gehouden om te onderzoeken wat de doodsoorzaak is. Cremeren is verboden volgens de Islam. Ook in Marokko wordt de overledene gewassen en wordt in de moskee gebeden voor hem of haar. Wel is het zo dat diegene in een wit doek wordt gehuld. Niet in een kist. Zo wordt hij of zij ook begraven. Er is niet een echte voorbereiding. Dit is een traditie dat door de komst van de Islam is geïntroduceerd in Marokko. Iedereen weet wat hem te doen staat als een familielid doodgaat.
Na de begrafenis is een rouwperiode van 40 dagen. Dat wil zeggen dat er niemand mag trouwen in de familie in die 40 dagen of dat er andere feesten worden georganiseerd. Dat mag weer na de rouwperiode. Jaarlijks wordt ter ere van de overledene een feest georganiseerd waarbij alle vrienden van de overledene worden uitgenodigd om te eten. Dit wordt jaarlijks gedaan totdat weer een ander familielid overlijdt.

De reden van niet begraven willen worden in Nederland als Marokkaan zijnde
In Nederland worden graven na 20 jaar opnieuw gebruikt. Dat betekent dus dat iemand maar 20 jaar blijft liggen. Als er niet voor een volgend 20 jaar wordt betaald dan wordt het graf verwijderd. In de Islam is dit verboden. Dit wordt gezien als grafschennis. Een dode moet respect behandeld worden en dus ook het graf. Een overledene moet voor eeuwig in zijn graf blijven liggen.

De beschrijving van alle rituelen bij overlijden zoals hierboven is zoals de meeste Marokkanen deze uitvoeren. Het enige wat graag veranderd zou moeten worden is het wachten op het vliegtuig. Het duurt een week voordat de overledene in Marokko is. Terwijl het in Marokko gebruikelijk is om binnen 10 uur de overledene te begraven. Voor de rest moet er niks veranderd worden.

Geen opmerkingen: