dinsdag 22 mei 2007

Nederlands rituelen

In veel grote Nederlandse gemeente is de verkerkering duidelijk te zien. In kleinere gemeenten is dit minder. Ongeveer veertig procent van de Nederlandse bevolking rekent zichzelf niet tot een kerkelijke groep (bron CBS, 2004). Oorspronkelijk behoren de Nederlanders tot het Christendom, voornamelijk protestants. Een groot deel van de autochtone Nederlanders gelooft nog wel dat er ‘iets’ na de dood is.

Voorbereiding
Er heerst nog steeds het beeld van een begrafenis met een kopje koffie en een plakje cake. In de praktijd is dit anders. Waar vroeger de uitvaartondernemer alles regelde en de familie een aantal keuzes voorgeschoteld kreeg. Kiezen veel mensen nu voor een persoonlijkere uitvaart. Er wordt dus wel degelijk nagedacht over de begrafenis. Voor veel mensen is er dan ook de vraag: begraven of cremeren? In 2003 werden er voor het eerst meer mensen gecremeerd dan begraven.
De avond voorafgaand aan de begrafenis houden de nabestaanden meestal een mis ter nagedachtenis aan de overledene. Dit is meestal in het mortuarium of bij de overledene thuis. Er is dan de mogelijkheid om de familie te condoleren.

De uitvaart
Tijdens een begrafenis worden alle onderdelen zo persoonlijk mogelijk gemaakt. Van welke kleuren en bloemen hield de overledene en naar welke muziek luisterde hij of zij. Ook bevinden zich meestal foto’s van de overledene en andere eigendommen zich bij de kist.
Tijdens de uitvaartdienst gaat de predikant in op het leven van de overledene. Hij haalt daarin de hoogte- en dieptepunten uit het leven aan. Dit gaat samen met het oplezen van bijbelteksten. De kist wordt meestal door nabestaanden vergezeld naar de kerk.

Na de begrafenis

Op verjaardagen en de sterfdag van de overledene wordt er vaak een mis opgedragen, daarin wordt speciaal voor de overledene en eventuele andere overleden familieleden gebeden.

Geen opmerkingen: