zondag 20 mei 2007

Rituelen

Binnen het onderzoeksgebied “rituelen” zal er middels eigen onderzoek een trend in kaart worden gebracht.
Een ritueel is een serie handelingen die gezien worden als een gebruik en bepaald zijn door achtergrond en cultuur. Rituelen zijn uitingen van mens of dier, die in bepaalde omstandigheden herhaald worden. Deze uitingen kunnen bestaan uit enkele elementen maar ook uit een heel scala aan verschillende elementen. De elementen waaruit rituelen kunnen bestaan zijn o.a. houding, mimiek, gebaar, dans, zang, woord, klanken, schreeuwen, eten, vasten, drinken, slachten of zich verwonden.In elk geval wordt een ritueel gekenmerkt door een herkenbaar patroon.

Rituelen lijken op vaste gewoontes. Ze hebben het echter in zich dat men meent er niet meer buiten te kunnen. Zo kan een blokje om voor het slapen gaan een vaste gewoonte zijn. Als men gaat denken dat men zonder dat blokje om niet goed zal kunnen slapen, dan wordt het een geritualiseerde gewoonte.
Rituelen zijn heel belangrijk. Het vertrouwde karakter van het ritueel is van belang, zowel voor een individuele persoon, die zich erdoor op zijn/haar gemak voelt, als voor een samenleving, waarbinnen de (gedeelde) rituelen een bindmiddel tussen de personen zijn.
Rituelen worden vooral vaak geassocieerd met geloof, maar ook daarbuiten zijn er veel rituelen. Een voetbalwedstrijd is bijvoorbeeld ook een ritueel. Het samenzijn van de supporters, de liederen, het zijn simpelweg vaste gewoontes met sterk symbolische functies. Tegenwoordig houden mensen stille tochten, houden feestjes als er een baby is geboren en richten thuis zelfs kleine altaren om rust bij te vinden of te mediteren. Dit zijn allemaal nieuwe rituelen. Wij hebben al onderzocht dat traditionele rituelen langzamerhand verdwijnen. Vooral de kerkelijke rituelen en de gebeddiensten worden steeds door minder mensen uitgeoefend of bijgewoond.

Geen opmerkingen: